IHubo LeSizwe

0:00
0:00

Ihubo leSizwe

We Mthwakazi lizwe elihle

Ugcwele izibusiso lobukhosi

Simunye loba sitshiyene ngendalo asingenqatshelwe lutho

Simanyene ngesifiso sokuthula lenhlalakahle

Siyaphambili

Sivuthela icilongo lokuthula lenhlalakahle

Simanyene masiye phambili

Zonke izizalwane lezihambi azithole ukuthula lenhlalakahle

Lapho sesivukile, asivalelwa lutho

 

Nkulunkulu yiba nathi usikhokhele

Nkulunkulu yiba nathi usibusise

Sisiyaphambili ngokuthula langenhlalakahle